جای بحث

ضعیف ترین و ناتوان ترین موجود عالم، آدم عاشقه...

اینو زیر پوستم لمس کردم...

عشق یه احساسه که همه چیزتو ازت میگیره، حتی خودتو!

وقتی عاشقی دیگه نمیتونی خودت باشی و این خیلی دردناکه.

هیچ اراده ای از خودت نداری، اشک ها و لبخندهای یه آدم دیگه بهت میگه که چه کاری رو باید و چه کاری رو نباید انجام بدی.

حتی فکرت، ذهنت و خیالاتت هم ازت گرفته میشه و محدود میشی به یه نفر، یه آدم، پوست و گوشت و استخون...

نمیدونم چرا این احساس برای آدما خوشایند و مهمه؟!

نمیدونم...

/ 0 نظر / 28 بازدید