آخرین یه رقمی

همه چیز خوب باقی میمونه، تا وقتی که تو تلاش کنی اون چیزهایی که برات مهم هستن جای خودشونو توی زندگیت حفظ کنن...

همه چیز خوب پیش میره اگه تصمیمای مهم زندگیت رو درست بگیری...

همه چیز بهتر میشه وقتی بتونی بگذری، از چیزی که خیلی دوست داری...

از رویاهایی که برای خودت ساختی...

بهتره تو واقعیت زندگی کنی و درست انتخاب کنی!

باید از رو درواسی با خودت کوتاه بیای...

روزهایی میگذرن و روزهایی میان...

این تویی که باید ببینی، بشنوی، انتخاب کنی و پای عواقبش وایسی...

پای درد و رنجی که خواهی داشت و پای حسرتی که باید مدتها درکنارش زندگی کنی!

/ 0 نظر / 22 بازدید