# عمومی

خواست خدا

شیشه پنجره را باران شست... از دل تنگ من اما چه کسی؟ نقش تو را خواهد شست... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- برف میاد... چقدر خوشحالم... حیف که فردا نمیتونم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید