# من

خواست خدا

شیشه پنجره را باران شست... از دل تنگ من اما چه کسی؟ نقش تو را خواهد شست... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- برف میاد... چقدر خوشحالم... حیف که فردا نمیتونم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

دلیل

1 2 3 4 5 . . . 1101 1102 . . . دارم دلایلمو میشمرم!!! واسه این حس لعنتی... امروز یه دوستی گفت حتما یه دلیلی داره... نمیدونم اینا دلیل محسوب میشه؟ یا محکمه پسند نیست؟؟؟ میدونم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید