# نقد

خواست خدا

شیشه پنجره را باران شست... از دل تنگ من اما چه کسی؟ نقش تو را خواهد شست... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- برف میاد... چقدر خوشحالم... حیف که فردا نمیتونم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

فون

یارو فرق فون بوک رو با آیفون نمیدونه دم از حق و حقوق میزنه! چقدر پروئن مردم! والا!!!
/ 0 نظر / 17 بازدید